FORSIDE

OM ALLERGI OG LUNGEKLINIKKEN I SILKEBORG.

Velkommen til Allergi og Lungeklinikken i Silkeborg.

Klinikken er etableret i Maj 2005, med det formål effektivt, at kunne behandle patentienter der lider af enten astma, høfeber eller KOL (rygerlunger). Vores speciallæger har begge mange års erfaring i at diagnosticere og behandle patienter med medicinske lungesygdomme og medicinske allergiske sygdomme samt diagnosticere og behandle intern medicinske patienter.

Specielt har vi stor erfaring i at foretage: allergidiagnostik – herunder hud priktest, allergivaccination (desensibilisering) ved høfeber, bi/hvepseallergi og evt. astma, samt udrede og behandle patienter med enten astma, høfeber eller KOL (rygerlunger).

ASTMA.

Astma er den mest almindelige kroniske sygdom blandt børn og unge. 300.000 danskere lider af astma, hvilket svarer til 7 % af Danmarks befolkning. Halvdelen er ubehandlede.

Læs mere…

HØFEBER.

Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom overfor eksempelvis pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider.

Læs mere…

KOL (RYGERLUNGER).

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Ca. 320.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den.

Læs mere…

VORES MEDARBEJDERE

bigersh

Birger Larsen

Speciallæge i intern medicin, medicinske lungesygdomme og medicinsk allergologi. Birger er medindehaver af klinikken og fungere som konsulent i Holstebro, og overlæge i allergiambulatoriet på Aarhus universitetshospital når han ikke er på klinikken i Silkeborg.

kontakt

larssh

Lars Haugaard

Speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme. Medindehaver af klinikken og har mange års erfaring indenfor de medicinske specialer. Når han ikke er i klinikken, er han overlæge i Randers.

Kontakt

kesser

Karin Estvad

Karin er vores lægesekretær, og er som regel den første du møder når du kommer i klinikken. Udover at arbejde som lægesekretær/passe receptionen, så hjælper hun også med bl.a. lungefunktionsmålinger og andre praktiske ting. Herudover er hun med til at sørge for frisk kaffe og te i venteværelset.

Kontakt

LFU

Lone Funding

Lone er vores sygeplejerske. Næsten alle nye patienter taler med Lone før lægesamtalen. Lone udfører bl.a. priktest, lungefunktionsundersøgelser, allergivaccinationer og hjælper også til i receptionen m.m.

Kontakt

Ved ankomst:
Til venstre for skranken er der opsat en ankomstterminal, hvor du enten skal indlæse dit gule sygesikringsbevis eller indtaste dit CPR-nummer. Vi kan herefter se. at du er ankommet og du vil blive kaldt ind til sygeplejersken eller lægen hurtigst muligt.

Vis Hensyn!
Da mange af vore patienter er følsomme overfor dufte anmoder vi venligst at du ikke anvender stærkt duftende parfume eller aftershave, når du skal til kontrol i klinikken.

Ventetider:
Vi tilstræber kortest mulig ventetid. Da vi får mange henvisninger, bliver alle henvisninger visiteret og prioriteret. Ventetiden fra henvisning til den første konsultation kan derfor variere. Hvis det ønskes, vil vi gerne indkalde patienter fra ventelisten ved evt. afbud.

Åbningstider:

Mandag: 08:00 – 15:00
Tirsdag: 08:00 – 17:00
Onsdag: 08:00 – 15:00

Telefontid:
Mandag, tirsdag og onsdag: 09:00 – 12:00, telf. nr. 86 80 02 55

Mail:
Er du allerede patient hos os, så kan du sende mail til os via MinKlinik

AT1